AKTUELLT


2018-08-13 Just nu pågår en reservantagningskörning i Indra. Eleverna kan därför inte logga in. Övriga användare kan logga in men kan endast se begränsad information. Indra öppnas helt igen den 14 augusti klockan 10:00.

 

OBS! Det har felaktigt skickats ut en automatisk påminnelse om att svara på antagningsbeskedet till ALLA sökande. Har du redan svarat på beskedet kan du bortse från mejlet.


Sommaren innebär semester för många och det kan vara svårare att få tag på rätt personer för dig som har frågor om din ansökan/antagning till gymnasiet. Vi har samlat vanliga frågor och information om kontaktuppgifter på en särskild sida - Sommar, bra att veta - som du hittar i menyn till vänster. Antagning Fyrbodal har stäng vecka 29 och 30, under denna period händer inget med antagningen.

Reservantagning


Sista dag att svara om du vill ha platsen eller inte var 13 juli klockan 12.00. Indra är nu stängt för elevinloggning under några veckor. Missade du att svara har du en sista chans att svara under perioden
31 juli klockan 8.00 - 2 augusti klockan 16.00.

Läs alternativen noga så att ditt svar blir korrekt. Du kanske blivit antagen på val 2 och är reserv på val 1. Fundera då på hur du vill göra - vill du fortfarande hellre komma in på val 1 ska du välja "Tacka ja" på val 2 och "Stå kvar" på val 1. Finns det en plats för dig på val 1 i reservantagningen kommer du att bli antagen till val 1 och din plats på val 2 stryks.

Vad betyder det som står på antagningsbeskedet? Läs här!PDF (pdf, 335.6 kB)

Har du inte kommit in på något av dina val, till exempel för att du är obehörig, kommer personal vid Introduktionsprogrammet att kontakta dig för att planera hur du ska gå vidare.

Om du blivit behörig i sommarskola, om du gjort ett sent omval och/eller om du är andrahandsmottagen kommer din ansökan att prövas först i reservantagningen och du kan se ditt besked i Indra 8 augusti.Publicerat 2018-06-27


Öppet hus
Till valsidan

 
 

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54