STATISTIK KRING SÖKBILDEN


Här kan du följa statistik kring sökbilden på respektive program som är tillgängligt i ansökningssystemet. Statistiken uppdateras regelbundet under hela antagningsåret.

Från och med 2016 används ett nytt antagningssystem. Detta innebär att tidigare statistik är i ett annat format.

Notera att de listor vi publicerar här presenterar antal sökande som är behöriga och har programmet som sitt första val. Det finns utöver dessa såväl obehöriga sökande som sökande med programmet som senare val. Många som är obehöriga i början av året kommer att bli behöriga under vårterminen och bland dem som har programmet som val 2 eller senare finns sökande som inte kommer att antas på sitt val 1.

Om du som tar del av statistiken vill hänvisa till den, t ex i media, är det alltid bra om du först kontaktar Antagning Fyrbodal så kan vi förklara vad som visas och ofta hjälpa till att sammanställa uppgifter på ett sätt som är bättre anpassat för just dig. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Sökandestatistik 2017

Vid några tillfällen under året tar Antagning Fyrbodal fram vissa mått som redovisas i diagramform, dessa finns under rubriken Rapporter nedan. Längre ner på sidan finns Sökandestatistik och uppgifter om Behörighet som tas fram mer frekvent.

Rapporter

Preliminär antagning 2017PDF (pdf, 664.6 kB)

Slutlig antagning 2017PDF (pdf, 631.8 kB)

 

Sökande- och behörighetsstatistik

Avslutad antagning 2017-09-01PDF (pdf, 882.7 kB)

Antagningspoängsrapport 2017-09-01PDF (pdf, 135 kB)


SLUTLIG ANTAGNING 2017-06-28 (pdf)
PDF
(pdf, 948 kB)
SLUTLIG ANTAGNING 2017-06-28 (excel)
Excel
(excel, 40.1 kB)

Sökandestatistik 2017-05-08Excel (excel, 56 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-05-08PDF (pdf, 149.7 kB)

Sökandestatistik 2017-04-28Excel (excel, 81.5 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-04-28PDF (pdf, 116.3 kB)

Sökandestatistik 2017-04-21Excel (excel, 82 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-04-21PDF (pdf, 149.6 kB)

Sökandestatistik 2017-04-13Excel (excel, 60 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-04-13PDF (pdf, 149.5 kB)

 

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017-04-06 (.pdf)PDF (pdf, 494.6 kB)

PRELIMINÄR ANTAGNING 2017-04-06Excel (excel, 38.5 kB)

 

Sökandestatistik 2017-03-24Excel (excel, 85.5 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-03-24PDF (pdf, 116.3 kB)

Sökandestatistik 2017-03-03Excel (excel, 83.5 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-03-03PDF (pdf, 111.3 kB)

Sökandestatistik 2017-02-07Excel (excel, 72.5 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-02-07PDF (pdf, 113.8 kB)

Sökandestatistik 2017-01-27Excel (excel, 92 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-01-27PDF (pdf, 110.1 kB)

Sökandestatistik 2017-01-20Excel (excel, 63.5 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-01-20PDF (pdf, 112.4 kB)

Sökandestatistik 2017-01-13Excel (excel, 30.5 kB)

Behöriga - obehöriga 2017-01-13PDF (pdf, 112.5 kB)

 

 

Ansökningsstatistik årsvis

2016

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54