Överklaga beslut


Det finns vissa beslut som gäller antagningen till gymnasieskolan som du kan överklaga om du tycker att beslutet är fel. När du får beslutet så ska det på beslutet finnas en anvisning om hur du gör när du överklagar.

Du kan överklaga beslut gällande:

Gymnasieskolans nationella program, Skollagen 16 kap, 36 §   

  • mottagande och behörighet till nationella program i gymnasieskolan

Gymnasieskolans introduktionsprogram, Skollagen 17 kap, 14 §

  • mottagande och behörighet till introduktionsprogram som utformats för en grupp elever

Skicka överklagandet till den som fattat beslutet, inte direkt till Skolväsendets överklagandenämnd. Skriv ut kvittensen på din gymnasieansökan och bifoga den med överklagandet. Överklagandet ska ha kommit in inom tre veckor från att du fått beslutet.

Du kan inte överklaga:

  • beslut om antagning till gymnasieskola
  • mottagande till viss inriktning i högre årskurs
  • beslut gällande antagning inom fri kvot 


 

Mer om överklagan hitta du
Skolväsendets överklagandenämndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54