Söka program utanför hemkommunen


Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand.

Förstahandsmottagning gäller för dig som söker:

 • Program i din egen kommun
 • Till annan kommunal skola där programmet eller inriktningen du söker inte finns i din kommun
 • Program på en friskola
 • Program i en eller flera kommuner som din hemkommun har tecknat ett avtal med - samverkansavtal
 • Program som har riksintag samt riksidrottsutbildningar (RIG)

Inom Fyrbodal gäller fritt sök, dvs alla sökande folkbokförda inom Fyrbodal är förstahandsmottagna till samtliga utbildningar inom samma område. Observera att Åmål är med i fritt sök även om kommunen inte är med i antagningsområdet (sökande från Åmål gör sin ansökan via antagningskansliet i Karlstad).

Andrahandsmottagning gäller för dig som söker:

 • Program i andra kommuner, där samma program/inriktning erbjuds i din hemkommun eller via samverkansavtal


Vad spelar det för roll för dig som sökande?

De flesta kommuner tar emot andrahandssökande. Nackdelarna med att vara andrahandsmottagen är i huvudsak två:

 • Som andrahandssökande får du bara plats efter det att alla behöriga förstahandssökande har antagits. Finns det då inga platser kvar så blir du inte antagen, även om du har toppenbetyg.
 • Det kan påverka dina möjligheter att få inackorderingstillägg. Om du är andrahandsmottagen har du inte rätt till inackorderings-tillägg.

Nationell idrottsutbildning

För att bli mottagen i första hand om du söker NIU utanför Fyrbodal, så måste det finnas ett samverkansavtal mellan din hemkommun och kommunen som du sökt till. Om du vill veta vilka samverkansavtal som finns i din kommun eller om du är intreserad av NIU i en kommun där samverkansavtal inte finns, kan du kontakta din hemkommun för mer information.


Beslut om mottagande

 • Om du sökt en utbildning inom Fyrbodal är du automatiskt mottagen i första hand och kommer inte att få något beslut.
 • Om du sökt till en skola utanför Fyrbodal får du alltid ett beslut om mottagande där det framgår om du tas emot i första eller andra hand.

Det är den mottagande kommunen som fattar beslutet baserat på ett yttrande som din hemkommun gjort. Beslut om mottagande ska inte förväxlas med ett antagningsbesked - får du beslut om att du är förstahandsmottagen innebär det att du är med och konkurrerar om platserna, antagningsbeskedet kommer senare. Som beskrivits ovan kan du bli antagen till ett program även om du är andrahandsmottagen.


Särskilda personliga skäl
 

Om du anser dig ha personliga skäl till att bli förstahandsmottagen till en kommunal skola utanför den egna kommunens samverksansområde ska du ange detta i samband med ansökan. Den sökta skolan bedömer om skälen är tillräckliga för att du ska bli mottagen i första hand.

Exempel på personliga skäl kan vara:

 • Att du bor i en annan kommun men har mycket kortare restid till en skola inom Fyrbodals område.
 • Personliga förhållanden, t ex sociala eller medicinska skäl.

OBS! Till fristående gymnasieskolor är alla elever förstahandsmottagna.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information och hjälp. Dina personliga skäl ska skrivas ned och bifogas din ansökan till gymnasiet (ingen särskild blankett).


Söka program
Från och med hösten 2015 används ett antagningssystem som heter Indra. Under ansökningsperioden och i omvalsperioden ska du logga in och själv göra dina val till utbildningar inom Fyrbodals antagningsområde, Göteborgsområdet, Västra Götalandsregionen (naturburksprogrammen) samt till riksrekryterande utbildningar. Vill du söka ett program utanför dessa områden måste du ta hjälp av din SYV.


Busskort/resebidrag
Det spelar ingen roll om du andrahandsmottagen eller förstahandsmottagen - du får busskort ändå. Skolan måste dock ligga tillräckligt långt bort (6 km eller mer). Kontakta din hemkommun för mer information.


Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som inte kan bo hemma under studietiden. Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort söker du inackorderingstillägg hos din hemkommun. Tänk på att din hemkommun inte har någon skyldighet att bevilja inackorderingstillägg om du blivit andrahandsmottagen. Kontakta din hemkommun för mer information.


Om du ska studera på en friskola, en riksinternatskola eller folkhögskola på annan ort söker du tillägget hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
.

Om din hemkommun erbjuder samma program som du söker på en friskola (i en annan kommun) betalar CSN inte ut något inackorderingstillägg. 

För att tillägget ska bli aktuellt gäller följande:

 • Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20. (Du kan få tillägget även om du är under 16 år).
 • Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Du ska vara folkbokförd hos förälder/vårdnadshavare. Kontakta alltid din hemkommun för att försäkra dig om vad som gäller angående inackorderingstillägget i just din kommun.


Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54