A - Ö


Här får du ta del av en ordlista som kan underlätta inför ditt gymnasieval. De presenteras baserat på ordens stavning och uppdelade i kategorierna: A-E, F-J, K-O, P-T och U-Ö i vänstermenyn.

Efter önskemål från elever har vi även valt att lägga till en kategori som vi kallar Gymnasieord. Där hittar du en ordlista som förklarar ord som rör själva gymnasietiden och tiden efter gymnasiet.


Kontakta oss med frågor, synpunkter och förbättringsförslag till webbplatsen!

Titti Andersson
Till valsidan

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54