A - E


Ansökan till gymnasieskolan

Ansökan till gymnasiet görs via vår ansökningswebb Indra. Innan ansökningsperiodens start kommer du att få ett brev med inloggningsuppgifter från Antagning Fyrbodal. Mer information kring din ansökan till gymnasiet får du via sidorna Ansökan och Viktiga datum.

Du som är folkbokförd inom Fyrbodals antagningsområde men går i skolan utanför, ska göra din ansökan på pappersblankett och skicka till Antagning Fyrbodal. När vi registrerat dig, dina betyg och dina val kommer du att få inloggningsuppgifter till Indra där du kan följa din ansökan och lämna svar på antagningsbesked.

Du som inte bor i området men vill söka våra utbildningar ska alltid göra ansökan via din hemkommuns antagningskansli - även om du planerar att flytta hit. Prata med din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. Du registreras och får inloggning till Indra där du kan följa din ansökan. Du kan inte göra några förändringar i Indra så om du vill ändra i din ansökan ska du kontakta din hemkommuns antagningskansli.

Antagning

I april görs en preliminär antagning - ett slags förhandsbesked.
Om du går i årskurs 9 är det baserat på ditt betyg från höstterminen, för övriga är det baserat på slutbetyg från grundskolan och eventuella senare kompletteringar. Du kommer att få ett preliminärt antagningsbesked, detta visas endast via Indra. Beskedet ger dig en uppfattning om hur du ligger till i förhållande till andra sökande. Det preliminära antagningsbeskedet ger dig inte en garanterad plats på programmet du sökt.

I slutet av juni kan du se ditt slutliga antagningsbesked i Indra.
Det skickas inte något besked via posten!
Den slutliga antagningen baseras på ditt slutbetyg från årskurs 9. Antagningsbeskedet visar om du blivit antagen, blivit reserv eller inte blivit antagen.

Om du är antagen till en plats ska du tacka ja eller avstå erbjuden plats via Indra, under Mitt gymnasieval.

Om du står som reserv bevakar Antagning Fyrbodal din turordning. Om du inte har tillräckliga betyg för att bli antagen till ditt första val prövas du automatiskt till ditt andra osv. Du får reservplats på alla utbildningar du inte blivit antagen till som är högre prioriterade än den plats du blivit antagen till (förutsatt att du är behörig). Du ska tacka ja eller avstå din reservplats via Indra, under Mitt gymnasieval. Reservantagningen påbörjas i augusti. Då ser Antagning Fyrbodal vilka som tackat nej till sina platser och kan börja anta reserver - reservplatserna erbjuds elever i tur och ordning. När det är din tur tas du automatiskt in på utbildningen om du inte tackat nej till reservplatsen.

Om du saknar behörighet till nationella program kommer du att erbjudas en plats inom ett introduktionsprogram. En personlig kallelse kommer att skickas till dig senast en vecka innan skolstart. Vid frågor kontakta din hemkommun.

Antagning under sommaren

Om du under sommaren har frågor om din ansökan eller antagningen ska du i första hand vända dig till din skolas/kommuns studie- och yrkesvägledare, kontaktuppgifter finns i Indra under Mitt gymnasieval. Sommaren innebär dock semestertider och det är inte säkert att din SYV arbetar just när du vill ha kontakt. Du kan också kontakta Antagning Fyrbodal med dina frågor, vi har endast stängt ett par veckor på sommaren. Eftersom inget händer med antagningen under denna period, kan du lugnt avvakta med dina frågor tills vi är tillbaka!

Antagning - överklaga?

Antagning till gymnasiet görs enligt gällande regler och lagar. Beslut om antagning kan inte överklagas. Om du tycker att din ansökan behandlats fel kan du mejla eller skicka brev till Antagning Fyrbodal och tala om vad du anser är fel. Om det har gjorts något fel kommer Antagning Fyrbodal att rätta till det.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande 

APL är förkortningen på Arbetsplatsförlagt lärande och finns inom yrkesprogrammen. Det innebär att minst 15 veckor av din utbildning på tre år är förlagd till en eller flera arbetsplatser. 
 

Behörighet

Olika gymnasieprogram kräver olika behörigheter, läs mer om det på sidan Behörighet

Dataskyddsförordningen GDPR

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen. Där regleras vad företag och myndigheter får lov att göra med dina uppgifter. Antagning Fyrbodal är en myndighet och måste samla in vissa uppgifter om dig för att du ska kunna söka och antas till gymnasiet. I samband med att du gör din ansökan till gymnasiet godkänner du denna nödvändiga hantering av personuppgifter. Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver och vi sparar dem inte när de inte längre behövs. Några få uppgifter måste vi bevara - de slängs inte utan ska arkiveras. Men de allra flesta uppgifter tas bort direkt när antagningsåret är slut eller tills du har gått ut gymnasiet.

Läs mer om Dataskyddsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Datainspektionens hemsida.


Dispens från kravet på godkänt betyg i engelska

Ur Skollagens 16 kap §32:
En sökande till ett nationellt program som saknar godkänt betyg i engelska men uppfyller övriga behörighetskrav skall ändå anses behörig om den sökande

1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och

2. bedöms ha förutsättningar att klara studierna på det sökta programmet.

Du måste i övrigt vara behörig till gymnasiet. Dispens från behörighetskravet i engelska ska tillämpas restriktivt. Din studie- och yrkesvägledare på grundskolan hjälper dig att fylla i en särskild blankett som ska bifogas ansökan till gymnasiet.
Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54