F - J


Flytt 

Om du planerar att flytta till en annan kommun ska du ange detta i Indra. Du kan också ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare. Läs mer på sidan Flytta.  

Fri kvot

Fri kvot betyder att du under vissa förutsättningar kan bli antagen till ett sökt program även om du inte uppnår ett tillräckligt högt meritvärde.
Fri kvot kan beviljas:

 • elever som söker med utländska betyg - som gått grundskolan i ett annat land. Eleven måste dock ha fått godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk.
 • elever där särskilda omständigheter gjort att betygen inte blivit så bra som de annars skulle blivit. Det kan handla om medicinska eller sociala skäl.

Läs mer under Fri kvot.

OBS! För att bli antagen i fri kvot (särskilda omständigheter) måste du vara behörig till programmet.

Friskola/fristående skola

En friskola/fristående skola är en skola som inte drivs av en kommun eller ett landsting/region. En fristående skola ägs och drivs i stället av ett företag eller en organisation, de måste ha tillstånd av Skolverket för att starta och har samma skyldighet att följa ämnes- och läroplaner och sätta betyg som kommunala skolor. Alla som vill har rätt att söka till ett program på en friskola oavsett vilken kommun den ligger i och alla konkurrerar om platserna på sitt meritvärde på samma villkor. Om din hemkommun erbjuder samma program som du söker på en friskola (i en annan kommun) betalar CSN inte ut något inackorderingstillägg. 

Frisök och Fritt sök

Dessa begrepp är lika varandra, men innebär olika saker och hänger ihop med reglerna om första- och andrahandsmottagning (se nedan).
Frisök innebär att du får söka vilket program, på vilken skola som helst i hela landet. Det är däremot inte säkert att du tas emot i första hand.

Fritt sök innebär att du får söka vilket program du vill och blir förstahandsmottagen. För att fritt sök ska gälla måste kommunerna ingå ett samverkansavtal om det. Detta har kommunerna i Fyrbodal gjort, vilket innebär att alla elever som är folkbokförda inom området är förstahandsmottagna till samtliga utbildningar i samma område och därmed konkurrerar om platserna med sina meritvärden.

Färdighetsprov

Ett program inom det estetiska området kan kräva att du som sökande har specifika färdigheter/kunskaper. Vid urvalet tas utöver betygen hänsyn till ett färdighetsprov eller ett intyg om färdigheterna. Kontakta gymnasieskolan för att få reda på vad som gäller.

Första- och andrahandsmottagen

Alla elever har rätt att söka till vilket program som helst i hela Sverige. Däremot görs det skillnad i rätten att bli mottagen i första hand eller andra hand. Läs mer här.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en egen skolform och programmen som erbjuds är yrkesinriktade nationella program som pågår under fyra år, individuella program för elever som behöver läsa ämnesområden istället för ämnen samt utbildningar med särskilda varianter, riksrekryterande och nationellt godkända idrottsutbildningar.

De yrkesinriktade nationella programmen är:

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

Mer information om gymnasiesärskolan hittar du på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få veta vilka program som finns i din närhet. Ansökan sker via din hemkommun, inte via Antagning Fyrbodal.

Högskoleförberedande program

Läs mer under Program.

Högskolebehörighet

På flera av de högskoleförberedande programmen får du som elev särskild högskolebehörighet som ger dig behörighet till utbildningar på högskola och universitet med särskilda behörighetskrav.

På samtliga nationella program, även yrkesprogrammen, ska du som elev erbjudas möjligheten att läsa de kurser som ger grundläggande högskolebehörighet. På vissa yrkesprogram är kurserna som krävs obligatoriska, på andra yrkesprogram kan de till exempel ligga i programfördjupningen och du som elev kan behöva göra ett aktivt val. 

Du kan alltid fråga din Studie- och yrkesvägledare om vad som gäller på ett visst program och hur man valt att lägga upp kurserna på olika skolor.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som inte kan bo hemma under studietiden. Om du ska studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort söker du inackorderingstillägg hos din hemkommun. Tänk på att din hemkommun inte har någon skyldighet att bevilja inackorderingstillägg om du blivit andrahandsmottagen. Läs mer här.

Individuellt alternativ (introduktionsprogrammet)

Individuellt alternativ står öppet för dig som inte är behörig till ett yreksprogram och som har stora kunskapsbrister eller saknar motivation, eller till dig som vill ha en mer allmän utbilding som förberedelser inför annan utbildning.

Inriktning

Program där inriktningar startar i årskurs 1 (du söker direkt till inriktningen) är:

 • Hantverksprogrammet (HV)
 • Industritekniska programmet (IN)
 • Naturbruksprogrammet (NB)
 • Estetiska programmet (ES)

På övriga program startar eventuella inriktningar i årskurs 2. Val av inriktning sker på gymnasieskolan under årskurs 1.

När du gör din ansökan till programmet kan du önska inriktning för alla program. På valsidan visas inriktningarna som skolorna planerar att erbjuda. Vill du inte välja önskad inriktning nu kan du välja "önskar inriktning senare". Även om du anger önskad inriktning i din ansökan är du inte garanterad en plats i årskurs 2.

Introduktionsprogram

Det finns fyra olika introduktionsprogram som ska ge obehöriga elever nya möjligheter till arbete eller vidare studier. Läs mer om introduktionsprogram.


Till valsidan

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54