Gymnasieord


Här hittar du en ordlista som förklarar ord som rör själva gymnasietiden och tiden efter gymnasiet.

Byte av kurs eller program

Om du har funderingar på att byta en kurs eller ett program bör du diskutera detta med studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola.

Gymnasiearbete

Alla elever ska under årskurs 3 göra ett gymnasiearbete. Detta arbete ska ha anknytning till programmets karaktär. Det är till stor del en självständig uppgift som omfattar 100 poäng.

Gymnasieexamen

För att få en högskoleförberedandeexamen ska du ha:

 • läst minst 2 500 poäng och ha minst betyget E i kurser som motsvarar 2 250 poäng.
 • fått minst betyget E i Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2
  och 3.
 • fått minst betyget E i Engelska 5 och 6.
 • fått minst betyget E i Matematik 1.
 • fått betyget E i gymnasiearbetet.

För att få en yrkesexamen ska du ha:

 • läst 2 500 poäng och ha godkända betyg i kurser motsvarande
  2 250 poäng. Av de godkända poängen måste 400 poäng vara
  från de programgemensamma ämnena.
 • fått minst betyget E i Svenska eller Svenska som andraspråk 1.
 • fått minst betyget E i Engelska 5.
 • fått minst betyget E i Matematik 1.
 • fått betyget E i gymnasiearbetet.

Individuella val

Elever som går ett nationellt program har 200 poäng individuellt val. Under denna period har du som elev ett bra tillfälle att bredda din utbildning med exempelvis fler behörighetskurser/meritpoängskurser för fortsatta studier eller kanske utveckla ditt intresse.

Meritpoäng

På gymnasiet har du möjlighet att få max 2,5 extra meritpoäng som läggs till ditt samlade meritvärde. De extra poängen kan du få om du läser kurser (och får minst betyget E) i moderna språk, engelska och/eller matematik utöver de kurser som ingår på programmet för att nå behörighet/särskild behörighet. Din Studie- och yrkesvägledare kan berätta mer.

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54