K-O


Kurser

På gymnasiet läser du som elev olika kurser (ämnen).  Kurserna är uppdelade i olika kategorier:

  • Gymnasiegemensamma
  • Programgemensamma
  • Inriktning
  • Programfördjupning
  • Individuellt val
  • Gymnasiearbete

Exakt vilka kurser som ingår och hur omfattande de är skiljer sig åt mellan programmen. Du får betyg efter varje avslutad kurs.

Du kan läsa mer om varje programs innehåll under Program.

Lärlingsutbildning

Vissa program går även att sökas som lärlingsutbildning. Dessa är yrkesförberedande. Då genomför du minst 50 % av din utbildning på en eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning kan starta i årskurs 1.

Modersmålsundervisning

Om du aktivt använder ett annat modersmål än svenska kan du få undervisning i detta språk. För de allra flesta språk krävs dock att det är minst 5 elever som har rätt till modersmålsundervisning. För några språk, s.k. nationella minoritetsspråk, gäller andra regler - se nedan.

Nationellt minoritetsspråk

Du som har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål - det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska - ska erbjudas att läsa det på gymnasiet även om du är den enda eleven som vill läsa språket.

Nationella program

Det finns 18 nationella program - 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande. Läs mer om programmen här.

NIU - nationellt godkänd idrottutbildning

Många skolor i landet erbjuder NIU inom olika idrotter, inom Fyrbodals område finns NIU på flera skolor. Du kan läsa mer under rubriken Ansökan idrott om vilka skolor/idrotter det är samt vad du ska tänka på när du ansöker. OBS! Anmälan till NIU ska göras direkt till skolan redan på hösten.

Justeringar i ansökan

Under justeringssperioden måste du kontakta din studie- och yrkesvägledare för att göra ändringar i din ansökan. Om du efter justeringsperioden känner att du vill ändra ditt val måste du även då kontakta din SYV som hjälper dig att registrera det sena omvalet. Det är viktigt att veta att om du gör ett sent omval kommer hela din ansökan att behandlas som sent inkommen och du antas till programmet i mån av plats.


Till valsidan

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54