U-Ö

 

Yrkesintroduktion (introduktionsprogrammet)

Yrkesintroduktion står öppet för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. På yrkesintroduktion får du en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

Yrkesprogram

Läs mer under Program

Öppet hus

De flesta gymnasieskolor har under en dag eller kväll öppet för dig som vill besöka skolan och träffa lärare och elever. Se när skolorna har öppet hus.

Överklagan

Flera beslut som rör ansökan till gymnasieskolan kan överklagas. Läs mer om detta på Skolväsendets överklagandenämnd. https://www.overklagandenamnden.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till valsidan

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54