BEHÖRIGHETSKRAV TILL GYMNASIESKOLAN


Du är behörig till nationella program i gymnasieskolan om du:

  • har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande
  • inte tidigare gått igenom utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning, eller avlagt International Baccalaureate (IB)
  • påbörjar utbildningen senast vårterminen det år du fyller 20 år (för asylsökande gäller att du ska påbörja utbildningen innan du fyller 18 år).

Dessutom krävs det minst betyget E i ett antal ämnen. Vilka ämnen det är beror på vilket program du söker.

För Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet
krävs godkända betyg i:

  • SV/SVA, EN, MA, GE, HI, SH, RE + fem valfria ämnen

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet krävs godkända betyg i:

  • SV/SVA, EN, MA, BI, FY, KE + sex valfria ämnen

För Estetiska programmet krävs godkända betyg i:

  • SV/SVA, EN, MA + nio valfria ämnen

För alla Yrkesprogram krävs godkända betyg i:

  • SV/SVA, EN, MA + fem valfria ämnen

För Introduktionsprogram (IM) generellt, krävs det att man inte är behörig till sökt nationellt program.

För IM - Programinriktat val (IMV) krävs godkända betyg i:

  • SV/SVA, EN, MA + tre valfria ämnen eller
  • SV/SVA, EN + fyra valfria ämnen eller
  • SV/SVA, MA + fyra valfria ämnen

Se även dispens från behörighetskravet i engelska.

 

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54