FYRBODAL

 

I Fyrbodals kommunalförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samarbetar 14 kommuner med sammanlagt ca 260 000 invånare. Syftet är att tillsammans bli starkare och kunna möta framtiden på ett bättre sätt. Fyrbodals kommunal-förbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götalands län.
De övriga är Skaraborgs kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

En av de frågor Fyrbodals kommuner samverkar kring är gymnasieskolan. 

Alla 14 kommunerna inom Fyrbodal är med i samverkan om fritt sök, dvs alla elever folkbokförda i någon av kommunerna är förstahandsmottagna till samtliga utbildningar inom samma område.

Alla kommuner utom Åmål har också ingått samverkan om en gemensam organisation för ansökan och antagning till gymnasiet. Elever folkbokförda i dessa kommuner gör sin ansökan via Antagning Fyrbodal i vårt system Indra. Elever folkbokförda i Åmåls kommun gör sin ansökan till gymnasiet via antagningskansliet i Karlstad.

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54