STYRDOKUMENT


Med styrdokument menas de lagar och förordningar som reglerar en verksamhet. De styrdokument som påverkar hur antagningen till gymnasiet görs är Skollagen (2010:800) och Gymnasieförordningen (2010:2039). Nedan finns länkar till dessa från Riksdagens hemsida. Du kan också hitta dem via Skolverkets hemsida.

Skollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Till valsidan

Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54