TEKNIKPROGRAMMETS FJÄRDE ÅR


Du som gått Teknikprogrammet på gymnasiet har möjlighet att söka till ett fjärde år och läsa till gymnasieingenjör. Du kan läsa mer om det på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vart ska ansökan skickas?

Ansökan ska alltid skickas till din hemkommuns antagningskansli, oavsett var i Sverige programmet du söker ligger.

  • Bor du i någon av Fyrbodalskommunerna (undantag Åmål) ska du skicka din ansökan till Antagning Fyrbodal.
  • Bor du utanför Fyrbodals område (eller i Åmål) ska ansökan skickas till din kommuns antagningskansli som sen vidarebefordrar ansökan till Antagning Fyrbodal.

Vad ska finnas med i ansökan?

  • Du som går/har gått Teknikprogrammet på Uddevalla gymnasieskola eller på någon av skolorna i Kunskapsförbundet väst och söker till Uddevalla gymnasieskola behöver bara skicka in ansökningsblanketten. Söker du däremot till det fjärde året någon annanstans i Sverige ska du bifoga aktuell individuell studieplan.
  • Du som går programmet någon annanstans måste skicka med aktuell individuell studieplan tillsammans med ansöknings-blanketten. När du får ditt examensbevis ska en vidimierad kopia skickas in.

Viktiga datum 2018

  • 29 april - sista dag för ansökan
  • 15 juni - sista dag att skicka in examensbevis (gäller ej studenter från Uddevalla gymnasieskola/Kunskskapsförbundet väst)
  • 1 juli - antagningsbesked kommer med posten
  • 22 juli - sista dag att svara

Använd ansökningsblankettenPDF (pdf, 191.5 kB) för teknikprogrammets fjärde år. Skicka senast 29 april till adressen nedan:

Antagning Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 Uddevalla


 


Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54