GYMNASIEINGENJÖR - TEKNIKPROGRAMMETS FJÄRDE ÅR


Elever som går eller tidigare har gått ett treårigt teknikprogram kan bygga på med ett fjärde utbildningsår – och ta examen som gymnasieingenjör. Två skolor inom Fyrbodal erbjuder möjligheten under läsåret 2018-2019.

Om utbildningen

Gymnasieingenjörsutbildningen vänder sig till elever som vill studera ett extra år på Teknikprogrammet och därmed få en utbildning som ger möjligheter till jobb direkt efter gymnasiet. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som förbereder inför högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande (APL) i minst 10 veckor. Alla elever läser kursen Gymnasieingenjören i praktiken och gör ett examensarbete.

Läs mer om utbildningens upplägg på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats


Profiler i Fyrbodal

Informationsteknik – Nätverksteknik
Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla
Kontakt: hans-goran.palmqvist@uddevalla.se

Informationsteknik – Mjukvarudesign
Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla
Kontakt: hans-goran.palmqvist@uddevalla.se

Produktionsteknik
Gullmarsgymnasiet, Lysekil
Kontakt: ase.andren-gustafsson@lysekil.se


Behörighet, ansökan och urval

Elever är behöriga att antas till gymnasieingenjörsutbildningen om de har tagit examen från teknikprogrammet eller annan likvärdig utbildning.


Behörighetskrav:

  • Slutbetyg från fullständigt teknikprogram eller motsvarande
  • Lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng. I de godkända betygen skall ingå följande: Teknik 1, Matematik 3, Fysik 1a, Kemi 1, Engelska 6, Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 3

Från och med höstterminen 2018 är också vissa karaktärsämneskurser ett förkunskapskrav.
För behörighet till de nationella profilerna krävs nedanstående godkända kurser:

Informationsteknik – Nätverksteknik Programmering 1 samt Dator- och nätverksteknik
Informationsteknik - Mjukvarudesign Programmering 1 samt Webbutveckling 1
Produktionsteknik –Mekatronik 1 samt Produktionskunskap 1

Det är möjligt att göra ett studieuppehåll innan gymnasieingenjörsutbildningen börjar, dock måste studierna påbörjas senast det kalenderår eleven fyller 22 år.


Vart ska ansökan skickas?

Ansökan ska alltid skickas till din hemkommuns antagningskansli, oavsett var i Sverige programmet du söker ligger.

  • Bor du i någon av Fyrbodalskommunernalänk till annan webbplats (undantag Åmål) ska du skicka din ansökan till Antagning Fyrbodal.
  • Bor du utanför Fyrbodals område ska ansökan skickas till din kommuns antagningskansli som sen vidarebefordrar ansökan till Antagning Fyrbodal.


Vad ska finnas med i ansökan?

  • Du som enbart söker gymnasieingenjörsutbildning på samma skola där du gått Teknikprogrammet behöver bara skicka in ansökningsblanketten.
  • I övriga fall ska du bifoga aktuell individuell studieplan tillsammans med ansökan och en vidimerad kopia av examensbeviset när du fått det.

Viktiga datum 2018

  • 29 april - sista dag för ansökan
  • 15 juni - sista dag att skicka in examensbevis (se undantag ovan)
  • 1 juli - antagningsbesked kommer med posten
  • 22 juli - sista dag att svara

Använd ansökningsblankettenPDF (pdf, 376 kB) för Gymnasieingenjörsutbildningen.
Skicka senast 29 april till adressen nedan:

Antagning Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 Uddevalla


 


Antagning Fyrbodal, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: antagning@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 30, 44 08 50, 44 08 70 Fax: 0522-145 54